Basında Akdeniz
 
DÜZELTME

Milliyet


20/04/2015 tarihli Milliyet Gazetesi’nin 13. sayfasında “ADLİYE GÜVENLİĞİNİN PERDE ARKASI” başlığı ile yayınlanan haberinizde müvekkilim Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.şirketi açıkça ima edilerek mesnetsiz ve gerçekdışı ithamlarla karşı karşıya bırakılmıştır.

Müvekkilim Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş., İdare’nin düzenlemiş olduğu ve Kamu İhale Kurumu esaslarına göre belirlenmiş olan şartnameler çerçevesinde gerçekleştirilen Çağlayan Adliyesi Özel Güvenlik Hizmeti ihalesi neticesinde en avantajlı teklifi sunmuş ve ihale uhdesinde kalmıştır. Bu ihale neticesinde, köşe yazısında bahsedildiği gibi 680 personel ile değil bu rakamın neredeyse 1/3 kadar personel ile hizmet verilmeye başlanmıştır. Tamamı yerli sermayeden teşekkül eden Türkiye’nin en büyük özel güvenlik şirketi olan Müvekkilim yalnızca şartnamelerde belirtilen sayıda ve nitelikte personel çalıştırmaktadır. Tüm bunlara rağmen, Adliye’nin 680 kişilik bir ekiple korunmaya başlandığı yazınızda ifade edilmişse de nereden tespit edildiği belli olmayan ve gerçek rakamlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan ve yapılan işin yaklaşık 3 katı personelle iş yapılıyormuş izlenimi uyandıran yanlış bilgi ve temelsiz ifadelere dayanan açık ve net hatanın öncelikle düzeltilmesi gerekmektedir.

Yukarıda arz ettiğimiz konulardan daha da önemlisi, bahsi geçen yazıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu binalarındaki özel güvenlik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi şeklindeki çıkışının arkasında yatan neden olarak, müvekkil firmanın Gülen Hareketi’ne olan yakınlığı olduğu iddiasını dolaylı kelimeler kullanmak suretiyle ima edilmesidir. Üstelik bu imada bulunurken içişleri kulisleri gibi farazi ve soyut bir haber kaynağının gösterilmesi de yazının mesnetsizliğini ve dayanaksızlığını ortaya koymaktadır. Haklarında terör örgütü suçlamasıyla davaların açıldığı ve savcılık incelemelerinin devam ettiği bir yapıyla müvekkilimin bağlantısı olduğu iması tamamen müvekkilimi töhmet altında bırakma amacı gütmekte, ayrıca hakaret ve iftira suçlarını teşkil etmektedir. Bu iddialar günümüzde iş çevrelerinde ticari hasımlara zarar vermek için çok sık kullanılan argümanlar haline gelmiştir. Bu iddialarınız tamamen gerçek dışı olduğu gibi aynı zamanda müvekkilimin seçilmiş Hükümete karşı duran bir yapı ile bağlantısının ol duğu izlenimi oluşturmaktadır. Bu yazınız ile müvekkilimin ticari ve mesleki itibarının zedelenmesi bir yana açıkça hedef gösterilmesine sebebiyet vermiş bulunmaktasınız. Yazınızdaki iddialarınız tamamen gerçek dışı olduğu gibi aynı zamanda müvekkilimin, terör örgütü suçlamasıyla yargılanan bir yapı ile bağlantısının olduğu şeklindeki ifadelerinizle ticari itibarının zedelenmesine sebebiyet vermiş bulunmaktasınız. Aynı zamanda dolambaçlı ifadeler ile son derece ağır ithamlarda bulunarak , ihalelerin alınmasında ve firmamızın bugünkü ticari konumuna ulaşmasında sanki başka etmenler olduğu ima edilerek müvekkilimi töhmet altında bırakmaktasınız. Ticari rakipleri ile eşit şartlarda kamu ihalelerine katılan müvekkilimin, terör örgütü suçlamasıyla karşı karşıya olan bir yapı ve grup ile bağdaştırılması asla kabul edilemez ve bu durum ticari rekabet şartlarını müvekkilim aleyhine olumsuz etkilemektedir. Bu tarz karalayıcı yazıların kaleme alınması toplumsal adaleti ve kamu vicdanını zedelemekte ve müvekkilim açısından çok ciddi zararlara sebebiyet vermektedir. Müvekkillim bugüne kadar hiçbir kurum veya merciiden hukuka aykırı bir talebi olmadığı gibi, bu tür örgütlerle ve gruplarla da herhangi bir ilişkisi yoktur ve bundan sonrada olamaz. Bu tarz haberler ve yazılar, ihale kapsamında iş yapan müvekkillim üzerinde olumsuz algının oluşturmakta, müvekkilimi zan altında bırakarak, iş çevresinde sıkıntı yaşamasına sebebiyet vermektedir. Gazetenizin 20/04/2015 tarihli yayınının 13. Sayfasında yayınlanmış olan ve içeriği asılsız bilgilerle dolu olan “Adliye Güvenliği’nin Perde Arkası” başlıklı köşe yazısı ve içeriği için öncelikle müvekkilli mden ve okurlarınızdan özür dilemenizi ve işbu tekzip (düzeltme) metnini, ilgili yazı ile aynı puntolarla ve aynı yerde derhal yayınlamanızı ihtaren bildiririz.”

Kaynak:    Milliyet Gazetesi

 

 
Akdeniz Güvenlik 2013