Eğitim
 
Yenileme Eğitimi

Özel güvenlik eğitim kurumlarında yenileme eğitimleri; Silahsız, Silahlı olmak üzere iki ayrı program olarak verilmektedir. Yenileme eğitimi için detaylar aşağıda açıklandığı gibidir.

Yenileme Eğitimi

 • Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için 5 yılda bir yenileme eğitimi alır.
 • Kimlik kartı süresinin dolmasına 1 yıl kalan özel güvenlik görevlileri yenileme eğitimlerine müracaat edebilirler.
 •  Yenileme silahsız 50 saat eğitim.
 • Yenileme silahlı 50 saat + 10 saat silah ve atış eğitimi olmak üzere toplam 60 saat eğitimdir.
 • Yenileme eğitimi süresince, özel güvenlik görevlilerinin ve yöneticilerin iş akitleri ve özlük hakları devam eder.
 • Genel kolluktan emekli olanlar ile Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulundan mezun olanlar da 5 yılda bir yenileme eğitimi alırlar.
 • Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi olup en az 20 özel güvenlik görevlisi istihdam edinilen yerlerde yeterli araç- gereç, materyal ve sınıf ortamının oluşturulması halinde yerinde yenileme eğitimi verilebilir.
 • Her yıl 6 defa özel güvenlik yenileme sınavı yapılmaktadır.
 • Özel güvenlik sınavında 100 soru birinci kısım + silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soru ikinci kısım olmak üzere 125 soru vardır.
 • Sınava silahlı olarak katılan adaylara sınavdan sonraki 10 gün içerisinde poligon ortamında uygulamalı atış sınavı yapılmaktadır.
 • Özel güvenlik yenileme sınav sonuçları 3 hafta sonra açıklanmaktadır.
 • Sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip   ‘’Özel Güvenlik Sertifikası’’ düzenlenmektedir.

Yenileme Eğitimden Önce Kayıt Anında İstenilen Evraklar

1.Nüfus cüzdanı kopyası

2.Özel Güvenlik Kimlik Kartı kopyası

3.Eğitim Sertifika kopyası

4.Diploma, öğrenci belgesi veya yerine geçen belgenin fotokopisi (Aslı eğitim kurumumuzda görülerek teyit edilecektir.)

5.İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)

6.Vesikalık fotoğraf 2 adet (yüz tanınacak şekilde beyaz fon ve erkekler için kravatlı sakalsız.)

GEREKLİ DÖKÜMANLAR

Yenileme Müracaat Evrakları

EK.1 Dilekçe

EK.2 Arşiv araştırma formu

 

 
Akdeniz Güvenlik 2013