Eğitim
 
Eğitim Hizmetleri

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. nin İstanbul ve Eskişehir'de bulunan eğitim kurumlarında, özel güvenlik eğitim hizmetleri, 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetine dair kanuna uygun olarak verilmektedir. Eğitim Hizmetlerimiz Özel Güvenlik Görevlilerinin yetiştirilmesine yönelik Temel Eğitimler ile Temel eğitimlerini almış Özel Güvenlik Görevlilerine Yenileme ve düzenli Hizmet içi Eğitimlerini kapsar.

Amacımız

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatın gerektirdiği şartlara haiz olan adayların, modern sınıflarda görsel ve uygulamalı olarak eğitim almalarını sağlamak.

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş bünyesinde istihdam edeceği personeli eğiterek kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak.

Yüksek iletişim becerilerine haiz, yasal yetki ve yükümlülüklerinin bilincinde, mesleki ahlak ve nezaket kurallarının farkında, güvenlik tedbirleri ve uygulamalarında yeterli ve her an etkin görev yapabilecek Özel Güvenlik Görevlisi adaylarının yetiştirmek ve Özel Güvenlik Görevlilerine düzenli olarak mesleki gelişime yönelik belirtilen esaslarda hizmet içi eğitimleri vermek.

Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma alanlarına yönelik belirlenen konularda ( Sivil havacılık güvenlik eğitimleri, Liman işletmeciliği ile ilgili güvenlik eğitimleri vb.) gerekli ihtisas eğitimlerini vermek.


Kursiyerlerin yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olmalarını sağlamak.

 
Eğitim kadrosunu; kaliteli, çağın gereksinimlerine uygun, sürekli gelişime açık, bilgili, mesleğinde kariyer yapmış uzman kişiler arasından belirlemek.  Akdeniz Güvenlik bünyesinde, hizmet içi eğitimlerin yanında, diğer kurum ve kuruluşlara da güvenlik eğitimi vermek.

Gerçek kişilere VIP yakın koruma eğitimi ve hizmeti sunmak.

 

 
Akdeniz Güvenlik 2013